USAID
Здравозаготово е овозможен со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). За содржината на Здравозаготово е одговорен тимот на Блинк 42-21 и не ги изразува ставовите на УСАИД ниту пак на Владата на Соединетите Американски Држави
My video